Artha Ratu Nauli

An over-thinker. Adventurer.
Graduated as Petroleum engineer.
Super random person you'll ever meet.

July 03, 2015

Penerima Zakat

Buat teman-teman muslim yang sudah memiliki penghasilan sendiri, jangan lupa yaa... zakat 2.5 %.

In case ada yang masih bingung mau bayar zakat penghasilannya kemana, berikut adalah daftar penerima zakat, yang terdiri dari 8 (delapan) golongan:

1. Fakir (al Fuqara) – adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin (al-Masakin) – mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya

3. Amil – orang pengelola dana zakat.

4. Muallaf – seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. Riqab – seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri.

6. Gharimin – penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya.

7. Fisabilillah – orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktiviti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

8. Ibnu Sabil – musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan atau semasa memulakan perjalanan dari negaranya yang mendatangkan pulangan yang baik kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalanan.


Seringkali kita bingung, apakah Yatim/Piatu/Yatim piatu  termasuk kedalam golongan penerima zakat? jawabannya adalah Tidak. Kecuali apabila mereka termasuk ke dalam golongan yang 8 tadi , maka mereka bisa menerima zakat.

Just information. Semoga bermanfaat. :)

0 Kommentarer: