Artha Ratu Nauli

An over-thinker. Adventurer.
Graduated as Petroleum engineer.
Super random person you'll ever meet.

January 04, 2014

Orang yang bagaimana yang patut dipercaya?

Seseorang tidak dikatakan terpercaya kecuali jika ia takut kepada Allah
- Umar bin al-Khaththab -


0 Kommentarer: